Concert Mendelssohn - 2018

  Elias van Mendelssohn 

  Abendlied van Rheinberger:

  en motetten van Bruckner.

 

  zaterdag 3 november 2018 om 20.00 uur in de Dorpskerk te Rheden 

  https://www.dorpskerkrheden.nl/waar_vindt_u_ons.html

 

  zondag 4 november 2018 om 15.00 uur in de kerk te Almen

   https://sites.google.com/site/kerkvanalmen/locatie

 

 

 Klik op de knop om direct kaartjes te bestellen.  


 

 De zangers bij deze concerten zijn:

 

 solisten:
 Elia zaterdag: Hans Scholing - bariton
 Elia  zondag:  Tiemo Wang   -  bariton

 

 Ensemble:
 Carin de Ruijter - sopraan
 Marije Heemskerk - mezzosopraan
 Antoinette Hobelman - alt 

 

 

 


Welkom bij het najaarsconcert van Collegium Vocale Zutphen!

 

Onze dirigent en de muziekcommissie hebben een gevarieerd programma voor u samengesteld.

We beginnen dit concert met 2 motetten van Anton Bruckner.

 

  • Locus iste (Deze plaats) werd door Bruckner gecomponeerd in 1869 ter gelegenheid van de inwijdingsceremonie van de votiefkapel in de Nieuwe Kathedraal in Linz, Oostenrijk. De tekst gaat over de heilige plaats, gebaseerd op het Bijbelse verhaal van Jacob’s Ladder en het verhaal van het brandende braambos waar Mozes wordt gezegd: trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond
  • Os Justi (De mond van de rechtvaardigen), is een Gregoriaans gezang uit 1879. Brucker droeg het op aan Ignaz Traumihler, koorleider van de abdij van St. Florian in Linz. De tekst van dit motet is ontleend aan de Bijbelse psalmen 36, 37 en 89.

 

Daarna zingen we een groot deel van het oratorium ’Elias’ van Felix Mendelssohn Bartholdy. Dit oratorium vertelt gebeurtenissen uit het leven van de Bijbelse profeet Elia, ontleend aan de boeken 1 Koningen en 2 Koningen uit het Oude Testament. Dit stuk is gecomponeerd in de geest van Mendelssohn’s barokke voorgangers, Bach en Händel.

Een dramatische episode is de vraag van Elia aan het volk: bij welke god wil je horen?  De God van Israël of Baäl. Laten we voor beide goden een offerdier klaar leggen. De god die het offer zal aansteken, is de ware. De Baalpriesters roepen tevergeefs hun goden aan, Elia bidt en God antwoordt met vuur.

 Deel 1 wordt afgesloten met de gebeden van Elia om regen voor het uitgedroogde land Israël. In deel 2 wordt de profeet Elia vervolgd door koningin Izebel, hij trekt zich terug in de woestijn en heeft een visioen van God.

 

Wij eindigen ons concert met Abendlied van Joseph Gabriel Rheinberger. De tekst van dit motet is gebaseerd op het hoofdstuk 24, vers 29 van het Evangelie van Lucas: Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Dit zeiden de twee Emmaüsgangers voordat zij met de opgestane Jezus aanzaten aan de maaltijd.

Rheinberger scheef dit lied toen hij 15 was. Rond zijn vierentwintigste paste hij het motet ingrijpend aan. Later maakte hij nog een versie van hetzelfde motet, dit keer met Latijnse tekst.

 

Wij wensen u een fijn concert toe.