koor cvz 2021

Saskia RegteringCollegium Vocale Zutphen (CVZ) is een gemengd vocaal ensemble van rond de 37 leden.
Ons koor wordt begeleid door een enthousiaste en deskundige dirigente;  Saskia Regtering.
CVZ zingt muziek uit verschillende stijlperiodes; van Middeleeuws - tot 20ste eeuw repertoire. 
Bij een uitvoering wordt vaak a capella gezongen. Andere keren bestaat de begeleiding uit piano, orgel of uit een klein orkest.
Er worden doorgaans twee concerten per jaar uitgevoerd. 
Op dit moment hebben we nog behoefte aan een paar tenoren