Kruimelpad

CVZ heeft tijdens de coronatijd gewoon door gerepeteerd. We studeerden nieuwe muziek in via Zoom. Afgelopen zomer zongen we met een kleine groep (op afstand) in de tuin van een koorlid. Ook vormden we kleine kwartetten in de studio van de dirigent terwijl de overige koorleden thuis meezongen.
Na de zomervakantie mochten we weer repeteren in de Martinuskerk waarbij we alle coronamaatregelen in acht namen.
De koorleden die dit samen zingen in de kerk spannend vonden volgden de repetities thuis via Zoom. In december kregen we opnieuw te maken met strenge maatregelen en was samen zingen in de Martinuskerk helaas niet meer mogelijk.
Er is inmiddels veel energie en tijd gestoken in het zingen via Jamulus, een programma dat het samen zingen ( zonder echo en vertraging) mogelijk maakt. Dat gaat echter nog helemaal van een leien dakje.
Tijdens dit Coronajaar hebben gelukkig maar een paar leden hun lidmaatschap opgezegd. 
CVZ heeft laten zien dat het een geweldig koor is. De onderlinge band en het vertrouwen in de toekomst is groot. Iedereen verlangt er naar om weer met elkaar te mogen zingen.
We houden vol. Er schijnt licht aan het eind van de tunnel.Naar boven